KVKK Metni

Milsan Elektronik olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini önemsiyoruz. Bu nedenle, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sizinle paylaşmamız gereken bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

1. Veri Sorumlusu

Adı: Milsan Elektronik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Organize Sanayi Mah. 19 Nolu Yol Cad. No:1/1 Bor/Niğde

E-posta: info@milsanelektronik.com

Telefon:  0850 308 7851

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Tarafınızca Sağlanan Kişisel Veriler: Ad-soyad, doğum tarihi, T.C. Kimlik numarası,
  telefon numarası, e-posta adresi, adres, anketler ve yarışmalar kapsamında iletilen
  fotoğraf, video kayıtları ve sair kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla
  paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Verilerinizdir.
 • Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler: Otomatik arama makineleri, görüntü ve
  ses kaydı cihazları, Çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde
  toplanan Kişisel Verilerinizdir.
 • Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler: Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız,
  tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin, daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı
  olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş teslimat ve adres bilgileri; hesap bilgileri,
  satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler,
  ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) gibi Kişisel Verilerinizdir.

Bu amaçlar, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verileri aktarırken kanunun 8. ve 9. maddesi kapsamında bütün yükümlülüklere uygun hareket etmektedir. Kişisel verileri, veri sahibinin açık rızası olmadan gerçek veya tüzel kişilere aktarmamaktayız.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işlendikleri amaçların gerektirdiği süre boyunca veya hukuki yükümlülüklerimizin devam ettiği süre boyunca saklanacaktır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bununla uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için [Şirket Adı] olarak her zaman yanınızdayız. Haklarınızı kullanmak için [İletişim Bilgileri] üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

6. Aydınlatma Metni Değişiklikleri

Milsan Elektronik olarak, KVKK çerçevesinde gerekli gördüğümüz takdirde bu Aydınlatma Metni’ni güncelleme hakkımızı saklı tutarız. Herhangi bir değişiklik olduğunda, web sitemiz üzerinden size bilgi vereceğiz.

Saygılarımızla,

Milsan Elektronik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

0850 308 7851